Skip to main content

Jodova tinktura

Šta znači Jodova tinktura


Jodova tinktura značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jodova tinktura medicina: rastvor joda u alkoholu, upotrebljava se u medicini kao spoljno antiseptično sredstvo.

Reč Jodova tinktura napisana unazad: arutknit avodoj

Jodova tinktura se sastoji od 15 slova.

sta je Jodova tinktura

Slično:
Šta znači Jodoformizam med. trovanje usled lečenja jodoformom....
Šta znači Jodoformovati med. jodoformom lečiti, jodoformom prožeti....
Šta znači Jodoform hem. jedinjenje joda, SNJ3 , stvara žute heksagonalne kri...
Šta znači Jodometrija hem. metod kvantitativne analize u hemiji, koji se zasniva ...
Šta znači Jodovodonik hem. jedinjenje joda i vodonika....
Šta znači Jodni preparat med. svaki lek koji je napravljen pomoću joda. ...