Skip to main content

Jun značenje

šta znači Jun

Na latinici: Definicija i značenje reči Jun (latinski junius = Junonius) šesti mesec u godini, lipanj, ima ZO dana (nazvan, verovatno, po boginji Junoni, kojoj je bio posvećen); juni.

Reč Jun sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (лат. јуниус = Јунониус) шести месец у години, липањ, има ЗО дана (назван, вероватно, по богињи Јунони, којој је био посвећен); јуни.


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j