Skip to main content

Jun

Šta znači Jun


Jun značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jun (latinski junius = Junonius) šesti mesec u godini, lipanj, ima ZO dana (nazvan, verovatno, po boginji Junoni, kojoj je bio posvećen); juni.

Reč Jun napisana unazad: nuj

Jun se sastoji od 3 slova.

sta je Jun

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...