Skip to main content

Junferica značenje

šta znači Junferica

Na latinici: Definicija i značenje reči Junferica (premaod nemačke reči: Jungferschaft nevinost, devičanstvo) nevina, čedna devojka, devica

Reč Junferica sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (према нем. Јунгферсцхафт невиност, девичанство) невина, чедна девојка, девица


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j