Skip to main content

Junferica značenje

šta znači Junferica

Na latinici: Definicija i značenje reči Junferica (premaod nemačke reči: Jungferschaft nevinost, devičanstvo) nevina, čedna devojka, devica

Reč Junferica sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (према нем. Јунгферсцхафт невиност, девичанство) невина, чедна девојка, девица


Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zveckati sablj...
Sve reči na slovo j