Skip to main content

Junona

Šta znači Junona


Junona značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junona (latinski Juno) mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna žena i sestra Jupiterova, boginja meseca, domaćinstva i braka (kod Grka joj odgovara Hera); astronomija: jedna od malih planeta između Marsa i Jupitera, otkrivena 1804. godina:

Reč Junona napisana unazad: anonuj

Junona se sastoji od 6 slova.

sta je Junona

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...