Skip to main content

Junktura značenje

Šta znači Junktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Junktura (latinski junctura) veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost.

Reč Junktura napisana unazad: arutknuj

Junktura se sastoji od 8 slova.

Šta je Junktura

На Ћирилици: (лат. јунцтура) веза, спој, састав, зглоб; положај, околност.

Slično: 
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zveckati sablj...
Sve reči na slovo j