Skip to main content

Junktura značenje

šta znači Junktura

Na latinici: Definicija i značenje reči Junktura (latinski junctura) veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost.

Reč Junktura sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. јунцтура) веза, спој, састав, зглоб; положај, околност.


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j