Skip to main content

Junktura značenje

Šta znači Junktura


Junktura

latinica:

Definicija i značenje reči Junktura (latinski junctura) veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost.

Reč Junktura napisana unazad: arutknuj

Junktura se sastoji od 8 slova.

sta je Junktura

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...