Skip to main content

Junajted pres

Šta znači Junajted pres


Junajted pres značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junajted pres (eng. United Press) „Ujedinjena štampa", najveća novinska agencija u Severnoj Americi.

Reč Junajted pres napisana unazad: serp detjanuj

Junajted pres se sastoji od 13 slova.

sta je Junajted pres

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...