Skip to main content

Junajted pres značenje

šta znači Junajted pres

Na latinici: Definicija i značenje reči Junajted pres (eng. United Press) „Ujedinjena štampa", najveća novinska agencija u Severnoj Americi.

Reč Junajted pres sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (енг. Унитед Пресс) „Уједињена штампа", највећа новинска агенција у Северној Америци.


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j