Skip to main content

Junien džek

Šta znači Junien džek


Junien džek značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junien džek (eng. Union Jack) popularan naziv za britansku državnu zastavu.

Reč Junien džek napisana unazad: kežd neinuj

Junien džek se sastoji od 11 slova.

sta je Junien džek

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...