Skip to main content

Junior

Šta znači Junior


Junior značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junior (latinski juvenis mlad, junior mlađi) član podmlatka nekog, naročito sportskog, društva, pripravnik.

Reč Junior napisana unazad: roinuj

Junior se sastoji od 6 slova.

sta je Junior

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...