Skip to main content

Juniorat

Šta znači Juniorat


Juniorat značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juniorat (od latinske reči: junioratus) pravo: nasledstvo najmlađih u najmlađoj liniji; imanje koje «ee daje na uživanje samo mlađim sveštenicima (kod katolika).

Reč Juniorat napisana unazad: taroinuj

Juniorat se sastoji od 8 slova.

sta je Juniorat

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...