Skip to main content

Juniori značenje

šta znači Juniori

Na latinici: Definicija i značenje reči Juniori (latinski juniores) pl. mlađi članovi, podmladak nekog sportskog društva (za razliku od starijih, reprezent? tavnih članova društva, seniora).

Reč Juniori sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. јуниорес) пл. млађи чланови, подмладак неког спортског друштва (за разлику од старијих, репрезент? тавних чланова друштва, сениора).


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j