Skip to main content

Juniori

Šta znači Juniori


Juniori značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juniori (latinski juniores) pl. mlađi članovi, podmladak nekog sportskog društva (za razliku od starijih, reprezent? tavnih članova društva, seniora).

Reč Juniori napisana unazad: iroinuj

Juniori se sastoji od 7 slova.

sta je Juniori

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...