Skip to main content

Junker značenje

šta znači Junker

Na latinici: Definicija i značenje reči Junker (nem. junger Herr mlad gospodin, Jungherr, Junker) „mladi gospodin",to jest mladi plemić, naročito (mali) seoski plemić u Pruskoj, oficirski pripravnik; Junkerska napmtja reakcionarna plemićka partija u Nemačkoj, koja se protivila izjednačenju Jevreja i hrišćana u građanskim pravima i bila protiv velikih gradova, po njihovom shvatanju gnezda socijalnih pokreta i revolucija; junker-ska politika ratoborna politika, koju su u Nemačkoj uglavnom vodili oficiri sa bivšim kajzerom Vilhelmom P na čelu, politika zveckanje sabljom

Reč Junker sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. јунгер Херр млад господин, Јунгхерр, Јункер) „млади господин", тј. млади племић, нарочито (мали) сеоски племић у Пруској, официрски приправник; Јункерска напмтја реакционарна племићка партија у Немачкој, која се противила изједначењу Јевреја и хришћана у грађанским правима и била против великих градова, по њиховом схватању гнезда социјалних покрета и револуција; јункер-ска политика ратоборна политика, коју су у Немачкој углавном водили официри са бившим кајзером Вилхелмом П на челу, политика звецкање сабљом


Junak Junak je pojam kojim se često naziva izuzetno hrabar čovek koji spaša...
Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sestra Jupiter...
Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, koji su st...
Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transportnih a doc...
Sve reči na slovo j