Skip to main content

Junker

Šta znači Junker


Junker značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junker (od nemačke reči: junger Herr mlad gospodin, Jungherr, Junker) „mladi gospodin", to jest mladi plemić, naročito (mali) seoski plemić u Pruskoj, oficirski pripravnik; Junkerska napmtja reakcionarna plemićka partija u Nemačkoj, koja se protivila izjednačenju Jevreja i hrišćana u građanskim pravima i bila protiv velikih gradova, po njihovom shvatanju gnezda socijalnih pokreta i revolucija; junkerska politika ratoborna politika, koju su u Nemačkoj uglavnom vodili oficiri sa bivšim kajzerom Vilhelmom P na čelu, politika zveckanje sabljom

Reč Junker napisana unazad: reknuj

Junker se sastoji od 6 slova.

sta je Junker

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...