Skip to main content

Junkerirati

Šta znači Junkerirati


Junkerirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Junkerirati (od nemačke reči: junkerieren, junkern) živeti (ili: ponašati se, biti besan) kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zveckati sabljom.

Reč Junkerirati napisana unazad: itarireknuj

Junkerirati se sastoji od 11 slova.

sta je Junkerirati

Slično:
Šta znači Junferica nevina, čedna devojka, devica...
Šta znači Junona mit. kći Saturna i Reje, ponosna i ljubomorna »sena i sest...
Šta znači Junktura veza, spoj, sastav, zglob; položaj, okolnost....
Šta znači Junktim psih. namerno stajanje dvaju kompleksa misli i osećanja, ...
Šta znači Junkers voj. tip nemačkih aviona u P svetskom ratu, najpre transpor...
Šta znači Junkerirati živeti kao junker, živeti u neradu; biti ratoboran, zvec...