Skip to main content

Kako se pravilno piše Votka ili vodka

Kako se piše Votka

  Piše se votka. Ta reč potiče iz ruskog jezika, u kojem ona glasi водка. U srpskom se, međutim, nakon jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno d ispred bezvučnog k prelazi u svoj bezvučni parnjak t), piše votka.


Voltin luk ili voltin luk   Piše se Voltin luk. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vl...
Voćki ili voćci   Piše se voćki. U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibi...
Voki-toki ili toki-voki   Piše se voki-toki. Od engleskog walkie-talkie, prema walk i talk . ...
Votka ili vodka   Piše se votka. Ta reč potiče iz ruskog jezika, u kojem ona glasi водка. U s...
Voljenje ili volenje   Piše se voljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...