Skip to main content

Kako se pravilno piše Voćki ili voćci

Kako se piše Voćki

  Piše se voćki. U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi ćk. Genitiv množine takođe glasi voćki (pored voćaka).


Voltin luk ili voltin luk   Piše se Voltin luk. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vl...
Voćki ili voćci   Piše se voćki. U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibi...
Voki-toki ili toki-voki   Piše se voki-toki. Od engleskog walkie-talkie, prema walk i talk . ...
Votka ili vodka   Piše se votka. Ta reč potiče iz ruskog jezika, u kojem ona glasi водка. U s...
Voljenje ili volenje   Piše se voljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...