Skip to main content

Kako se pravilno piše Voltin luk ili voltin luk

Kako se piše Voltin luk

  Piše se Voltin luk. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov, -ev, -in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom: Galilejevi meseci, Gordijev čvor, Halejeva kometa, Hukov zakon, Kolumbovo jaje, Molotovljev koktel, Morzeova azbuka, Njutnovi zakoni, Pančićeva omorika, Pandorina kutija itd.


Voltin luk ili voltin luk   Piše se Voltin luk. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vl...
Voćki ili voćci   Piše se voćki. U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibi...
Voki-toki ili toki-voki   Piše se voki-toki. Od engleskog walkie-talkie, prema walk i talk . ...
Votka ili vodka   Piše se votka. Ta reč potiče iz ruskog jezika, u kojem ona glasi водка. U s...
Voljenje ili volenje   Piše se voljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...