Skip to main content

Kako se pravilno piše Voki-toki ili toki-voki

Kako se piše Voki-toki

  Piše se voki-toki. Od engleskog walkie-talkie, prema walk (hodati) i talk (govoriti).


Voltin luk ili voltin luk   Piše se Voltin luk. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vl...
Voćki ili voćci   Piše se voćki. U dativu i lokativu jednine od imenice voćka ne vrši se sibi...
Voki-toki ili toki-voki   Piše se voki-toki. Od engleskog walkie-talkie, prema walk i talk . ...
Votka ili vodka   Piše se votka. Ta reč potiče iz ruskog jezika, u kojem ona glasi водка. U s...
Voljenje ili volenje   Piše se voljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...