Skip to main content

Kako se pravilno piše Biatlon ili bijatlon

Kako se piše Biatlon

  Piše se biatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e, i-u, osim na prepoznatljivom spoju složenih reči: antiamerički, arhiepiskop, dielektrik, iako, niukoliko, poliedar, polietilen, priučen, triangulacija, triatlon itd.


Bicikl ili bicikla   Piše se bicikl. Imenica bicikl u srpskom je jeziku muškog roda. Množina je...
Bici ili bitki   Pravilno je i jedno i drugo. Dativ i lokativ od imenice bitka glase bici il...
Bioritam ili bio-ritam   Piše se bioritam. Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se spojeno: bio...
Biatlon ili bijatlon   Piše se biatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...