Skip to main content

Kako se pravilno piše Bici ili bitki

Kako se piše Bici

  Pravilno je i jedno i drugo. Dativ i lokativ od imenice bitka glase bici ili bitki. Kod pojedinih imenica koje se završavaju na -ka, -ga, -ha dozvoljena su dvojstva, tj. pravilne su i reči u kojima glasovna promena jeste izvršena i reči u kojima ona nije izvršena: arabesci i arabeski, cevci i cevki, (k)ćerci i (k)ćerki, eposi i epohi, fresci i freski, humoresci i humoreski, masci i maski, pripoveci i pripovetki, sluzi i slugi i dr.


Bicikl ili bicikla   Piše se bicikl. Imenica bicikl u srpskom je jeziku muškog roda. Množina je...
Bici ili bitki   Pravilno je i jedno i drugo. Dativ i lokativ od imenice bitka glase bici il...
Bioritam ili bio-ritam   Piše se bioritam. Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se spojeno: bio...
Biatlon ili bijatlon   Piše se biatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...