Skip to main content

Kako se pravilno piše Bioritam ili bio-ritam

Kako se piše Bioritam

  Piše se bioritam. Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se spojeno: biodiverzitet, bioekologija, bioelektrični, biofizika, biogeografija, biohemija, bioinženjering, biosfera, biosinteza, biostatika itd. Izuzetak su reči bio-dizel i bio-gas, koje se pišu sa crticom.


Bicikl ili bicikla   Piše se bicikl. Imenica bicikl u srpskom je jeziku muškog roda. Množina je...
Bici ili bitki   Pravilno je i jedno i drugo. Dativ i lokativ od imenice bitka glase bici il...
Bioritam ili bio-ritam   Piše se bioritam. Prefiksoid bio-, koji znači životni, piše se spojeno: bio...
Biatlon ili bijatlon   Piše se biatlon. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-...