Skip to main content

Kako se pravilno piše ćerci ili ćerki

Kako se piše ćerci

  Pravilno je i jedno i drugo. Dativ i lokativ od imenice (k)ćerka glase (k)ćerci ili (k)ćerki. Kod pojedinih imenica koje se završavaju na -ka, -ga, -ha dozvoljena su dvojstva, tj. pravilne su i reči u kojima glasovna promena jeste izvršena i reči u kojima ona nije izvršena: arabesci i arabeski, bici i bitki, cevci i cevki, eposi i epohi, fresci i freski, humoresci i humoreski, masci i maski, pripoveci i pripovetki, sluzi i slugi i dr.


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...