Skip to main content

Kako se pravilno piše četiri-pet ili četiri pet

Kako se piše četiri-pet

  Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: dva-tri, petoro-šestoro, trojica-četvorica, dve-tri stotine, dan-dva, nedelju-dve, mesec-dva, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...