Skip to main content

Kako se pravilno piše čelni ili čeoni

Kako se piše čelni

  Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu stranu nečega ili na početak, prednje redove kakve kolone, mase u pokretu: čelni bataljon, čelni čovek, čelna grupa, čelni ljudi i sl. Pridev čeoni odnosi se na čelo (deo glave): čeona kost, čeoni režanj, čeoni toplomer i sl.


Cerada ili cirada   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu cerada. Ob...
četiri-pet ili četiri pet   Piše se četiri-pet. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju p...
ćeten-alva ili ćeten-halva   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
čelni ili čeoni   Piše se i jedno i drugo. Pridev čelni odnosi se na prednji deo, frontalnu s...
čelistkinja ili čeliskinja   Piše se čelistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
čekati kao ozebao sunce ili čekati kao ozeblo sunce   Piše se čekati kao ozebao sunce. U izrazu „čekati kao ozebao sunce”, koji ...