Skip to main content

Kako se pravilno piše Do đavola ili dođavola

Kako se piše Do đavola

  Piše se do đavola. Imenica đavo ne spaja se sa predlogom, mada ima dosta ustaljenih izraza u kojima je izbledelo bukvalno i padežno značenje, ali se ipak uzimaju kao frazeološki i figurativni život te imenice, a ne kao nove reči: k đavolu, na đavola, po đavolu, u đavola, za đavola itd. Isto važi i za imenicu vrag (do vraga, k vragu itd.).


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...