Skip to main content

Kako se pravilno piše Dobrodošli ili dobro došli

Kako se piše Dobrodošli

  Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se spojeno: oni su dobrodošli. Takođe, spojeno se piše kad je pridev koji znači pogodan, koristan, koji je došao u pravi čas: vi ste uvek dobrodošli gosti. Odvojeno se piše kao pozdrav pri dolasku gostiju: dobro došli.


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...