Skip to main content

Kako se pravilno piše Donekle ili do nekle

Kako se piše Donekle

  Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine (npr. trčati donekle), do izvesnog vremena, za neko vreme (npr. živeti donekle u selu) ili do izvesnog stepena, do izvesne mere, unekoliko, delimično (npr. ti si donekle u pravu).


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...