Skip to main content

Kako se pravilno piše Dobrostojeći ili dobro stojeći

Kako se piše Dobrostojeći

  Piše se dobrostojeći. Dobro-, prvi deo pridevskih i drugih složenica nastalih od sintagmi sa pridevom dobar ili prilogom dobro, piše se spojeno: dobročinitelj, dobroćudan, dobrodržeći, dobrodušan, dobronamerno, dobrosusedski, dobrovoljno itd.


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...