Skip to main content

Kako se pravilno piše Don Žuan ili donžuan

Kako se piše Don Žuan

  Piše se i jedno i drugo. Don Žuan je lik iz komedije španskog pisca Tirsa de Moline. Taj oblik (sa francuskim izgovorom) kod nas je tradicionalan za špansko Don Juan, ali je bolje Don Huan, prema stvarnom izgovoru. Kao zajednička imenica sa značenjem „veliki ljubavnik, zavodnik, ženskaroš” piše se malim slovom i spojeno – donžuan.


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...