Skip to main content

Kako se pravilno piše Donesen ili donet

Kako se piše Donesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola doneti ima dva oblika – donesen i donet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: nanesen i nanet (od naneti), odnesen i odnet (od odneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti), unesen i unet (od uneti), zanesen i zanet (od zaneti) itd. Nepravilno je donešen (nanešen, odnešen itd.).


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...