Skip to main content

Kako se pravilno piše Dozlaboga ili do zla boga

Kako se piše Dozlaboga do

  Piše se dozlaboga. To je prilog koji znači u velikoj meri, preterano, strašno (o nečem nepovoljnom): dozlaboga dosadan, dozlaboga lenj, dozlaboga plašljiv, dozlaboga stidljiv i sl.


Dojci ili dojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dojka glase doj...
Donekle ili do nekle   Piše se donekle. To je prilog koji znači do izvesne daljine , do izvesnog v...
Dogodine ili do godine   Piše se i jedno i drugo. Prilog dogodine, koji znači iduće godine, kroz god...
Dobrodošli ili dobro došli   Piše se i jedno i drugo. Kada je u ulozi imenskog dela predikata, piše se s...
Dosad(a) ili do sada   Pravilno je i jedno i drugo. Spojevi predloga do i od sa prilozima za vreme...
Dobici ili dobitci   Piše se dobici. Kada se suglasnik t nađe ispred glasa c, vrši se uprošćavan...