Skip to main content

Kako se pravilno piše Dva kilometra ili dva kilometara

Kako se piše Dva kilometra

  Piše se dva kilometra. Uz brojeve dva, tri, četiri i sve višečlane brojeve sa 2, 3 ili 4 na kraju upotrebljava se stara dvojina (imenica je u genitivu jednine): dvadeset dva kilometra, dvadeset tri kilometra, dvadeset četiri kilometra, trideset dva kilometra, trideset tri kilometra, trideset četiri kilometra, četrdeset dva kilometra, četrdeset tri kilometra, četrdeset četiri kilometra itd.


Dva jaja ili dva jajeta   Pravilno je i jedno i drugo. Dozvoljene su obe varijante , ali je bolje reć...
Dvaput ili dva puta   Pravilno je i jedno i drugo. Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima j...
Dvesta ili dve stotine   Pravilno je i jedno i drugo. Za brojeve od 200 do 900 postoje dve vrste naz...
Dva kilometra ili dva kilometara   Piše se dva kilometra. Uz brojeve dva, tri, četiri i sve višečlane brojeve ...
Dvostruko ili dvoduplo   Piše se dvostruko. U značenju u dvostrukoj meri, dva puta više pravilan je ...
Dva-tri ili dva tri   Piše se dva-tri. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju prib...