Skip to main content

Kako se pravilno piše Dvesta ili dve stotine

Kako se piše Dvesta

  Pravilno je i jedno i drugo. Za brojeve od 200 do 900 postoje dve vrste naziva, od jedne ili od dve reči: • 200 = dvesta, dve stotine • 300 = trista, tri stotine • 400 = četiristo, četiri stotine • 500 = petsto, pet stotina • 600 = šeststo, šest stotina • 700 = sedamsto, sedam stotina • 800 = osamsto, osam stotina • 900 = devetsto, devet stotina Treba obratiti pažnju na zavšetak u prvom nizu, koji glasi -a za dvesta i trista a -o za ostale brojeve. U drugom nizu, dvojinski oblik stotine dolazi uz dva, tri, četiri, a genitiv množine stotina uz veće brojeve.


Dva jaja ili dva jajeta   Pravilno je i jedno i drugo. Dozvoljene su obe varijante , ali je bolje reć...
Dvaput ili dva puta   Pravilno je i jedno i drugo. Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima j...
Dvesta ili dve stotine   Pravilno je i jedno i drugo. Za brojeve od 200 do 900 postoje dve vrste naz...
Dva kilometra ili dva kilometara   Piše se dva kilometra. Uz brojeve dva, tri, četiri i sve višečlane brojeve ...
Dvostruko ili dvoduplo   Piše se dvostruko. U značenju u dvostrukoj meri, dva puta više pravilan je ...
Dva-tri ili dva tri   Piše se dva-tri. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju prib...