Skip to main content

Kako se pravilno piše Dvaput ili dva puta

Kako se piše Dvaput

  Pravilno je i jedno i drugo. Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima jedan, dva i tri: jedanput, dvaput, triput. Oblik puta uvek se piše odvojeno: dva puta, devet puta, četrdeset šest puta, osamdeset puta, petsto trideset sedam puta itd.


Dva jaja ili dva jajeta   Pravilno je i jedno i drugo. Dozvoljene su obe varijante , ali je bolje reć...
Dvaput ili dva puta   Pravilno je i jedno i drugo. Pomoćna reč put piše se spojeno sa brojevima j...
Dvesta ili dve stotine   Pravilno je i jedno i drugo. Za brojeve od 200 do 900 postoje dve vrste naz...
Dva kilometra ili dva kilometara   Piše se dva kilometra. Uz brojeve dva, tri, četiri i sve višečlane brojeve ...
Dvostruko ili dvoduplo   Piše se dvostruko. U značenju u dvostrukoj meri, dva puta više pravilan je ...
Dva-tri ili dva tri   Piše se dva-tri. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju prib...