Skip to main content

Kako se pravilno piše Hoću-neću ili hoću neću

Kako se piše Hoću-neću

  Piše se hoću-neću. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili suprotstavljenih značenja pišu se sa crticom: imao-nemao, povuci-potegni, rekla-kazala, veži-dreši i sl. Međutim, ako se udvajaju višečlane sastavnice, treba pisati crtu sa belinama (ne crticu): drž – ne daj, idi mi – dođi mi, imao – ne imao, hteo – ne hteo, radio – ne radio, znao – ne znao i sl. Suvišna je crta (i zarez takođe) u primerima kao: radio ne radio, isto mu; učio ne učio, jednako prolazi i sl.


Horistkinja ili horiskinja   Piše se horistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Hoćemo li ili hoćemoli   Piše se hoćemo li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glag...
Holograf ili hologram   Piše se i jedno i drugo. Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i po...
Ho-ruk ili o-ruk   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Hoću-neću ili hoću neću   Piše se hoću-neću. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili ...
Holandija ili Nizozemska   Piše se Holandija. Tradicionalno, ustaljeno ime te države u srpskom jeziku ...