Skip to main content

Kako se pravilno piše Holandija ili Nizozemska

Kako se piše Holandija

  Piše se Holandija. Tradicionalno, ustaljeno ime te države u srpskom jeziku koje treba zadržati.


Horistkinja ili horiskinja   Piše se horistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Hoćemo li ili hoćemoli   Piše se hoćemo li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glag...
Holograf ili hologram   Piše se i jedno i drugo. Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i po...
Ho-ruk ili o-ruk   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Hoću-neću ili hoću neću   Piše se hoću-neću. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili ...
Holandija ili Nizozemska   Piše se Holandija. Tradicionalno, ustaljeno ime te države u srpskom jeziku ...