Skip to main content

Kako se pravilno piše Hohštapler ili hoštapler

Kako se piše Hohštapler

  Piše se hohštapler. Ta imenica, kojom se označava prevejani varalica uglađenog ponašanja, varalica višeg stila, potiče od nemačkog Hochstapler.


Horistkinja ili horiskinja   Piše se horistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Hoćemo li ili hoćemoli   Piše se hoćemo li. Upitna rečca li piše se odvojeno od oblika prezenta glag...
Holograf ili hologram   Piše se i jedno i drugo. Holograf je dokument koji je svojeručno pisan i po...
Ho-ruk ili o-ruk   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Hoću-neću ili hoću neću   Piše se hoću-neću. Stilski obeleženi udvojeni glagolski oblici bliskih ili ...
Holandija ili Nizozemska   Piše se Holandija. Tradicionalno, ustaljeno ime te države u srpskom jeziku ...