Skip to main content

Kako se pravilno piše Kuda ideš ili gde ideš

Kako se piše Kuda ideš

  Piše se kuda ideš. Za oznaku cilja kretanja treba upotrebljavati reči kuda, nekuda, nikuda i sl.: kuda ćeš; krenuo sam nekuda; ne idem nikuda. Ne smatra se pravilnom upotreba reči gde, negde, nigde i sl. za oznaku cilja kretanja. Te reči predstavljaju priloge za mesto: gde živiš; stavi to negde; nema je nigde.


Kuvaričin ili kuvaricin   Piše se kuvaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Kurcšlus ili kuršlus   Piše se kurcšlus. Ta imenica, kojom se označava prekid električne struje ko...
Kudikamo ili kud i kamo   Piše se kudikamo. To je prilog koji znači znatno, neuporedivo, daleko. Upot...
Kuhinja ili kujna   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kuhinja. O...
Kudgod ili kud god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kud kad nije...
Kuda ideš ili gde ideš   Piše se kuda ideš. Za oznaku cilja kretanja treba upotrebljavati reči kuda,...