Skip to main content

Kako se pravilno piše Kudgod ili kud god

Kako se piše Kudgod

  Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kud kad nije naglašena i kad pojačava neodređeno značenje, i tada znači nekuda: ako kreneš kudgod, zovi i mene. Odvojeno se piše kad ima sopstveni akcenat kod isticanja, i tada znači bilo kuda: kud god da kreneš, idem i ja sa tobom.


Kuvaričin ili kuvaricin   Piše se kuvaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Kurcšlus ili kuršlus   Piše se kurcšlus. Ta imenica, kojom se označava prekid električne struje ko...
Kudikamo ili kud i kamo   Piše se kudikamo. To je prilog koji znači znatno, neuporedivo, daleko. Upot...
Kuhinja ili kujna   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kuhinja. O...
Kudgod ili kud god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kud kad nije...
Kuda ideš ili gde ideš   Piše se kuda ideš. Za oznaku cilja kretanja treba upotrebljavati reči kuda,...