Skip to main content

Kako se pravilno piše Kurcšlus ili kuršlus

Kako se piše Kurcšlus

  Piše se kurcšlus. Ta imenica, kojom se označava prekid električne struje koji nastaje u električnoj mreži usled neposrednog dodira vodova, kratak spoj u strujnom kolu, potiče od nemačkog Kurzschluß.


Kuvaričin ili kuvaricin   Piše se kuvaričin. U toj reči izvršena je palatalizacija . ...
Kurcšlus ili kuršlus   Piše se kurcšlus. Ta imenica, kojom se označava prekid električne struje ko...
Kudikamo ili kud i kamo   Piše se kudikamo. To je prilog koji znači znatno, neuporedivo, daleko. Upot...
Kuhinja ili kujna   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu kuhinja. O...
Kudgod ili kud god   Piše se i jedno i drugo. Rečca god piše se spojeno sa prilogom kud kad nije...
Kuda ideš ili gde ideš   Piše se kuda ideš. Za oznaku cilja kretanja treba upotrebljavati reči kuda,...