Skip to main content

Kako se pravilno piše Luki ili Luci

Kako se piše Luki

  Piše se Luki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije (u dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena).


Lukićeva ili Lukićka   Piše se Lukićeva. Oblici ženskih prezimena kao što su Lukićeva, Lukićka upo...
Lutki ili lutci   Piše se lutki. U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibi...
Luki ili Luci   Piše se Luki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije . ...