Skip to main content

Kako se pravilno piše Lukićeva ili Lukićka

Kako se piše Lukićeva

  Piše se Lukićeva. Oblici ženskih prezimena kao što su Lukićeva, Lukićka upotrebljavali su se do početka XX veka da bi se napravila razlika između neudatih i udatih žena (za neudate žene nastavak -va, a za udate nastavak -ka). Danas je u upotrebi ostao samo oblik koji se završava na -va i to samo ako se prezime upotrebljava bez imena (Lukićeva, Merkelova, Tačerova). Nastavak -ka (Lukićka) sačuvao se samo u familijarnoj upotrebi.


Lukićeva ili Lukićka   Piše se Lukićeva. Oblici ženskih prezimena kao što su Lukićeva, Lukićka upo...
Lutki ili lutci   Piše se lutki. U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibi...
Luki ili Luci   Piše se Luki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije . ...