Skip to main content

Kako se pravilno piše Lutki ili lutci

Kako se piše Lutki

  Piše se lutki. U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi tk. Genitiv množine glasi lutaka.


Lukićeva ili Lukićka   Piše se Lukićeva. Oblici ženskih prezimena kao što su Lukićeva, Lukićka upo...
Lutki ili lutci   Piše se lutki. U dativu i lokativu jednine od imenice lutka ne vrši se sibi...
Luki ili Luci   Piše se Luki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije . ...