Skip to main content

Kako se pravilno piše Planetarij ili planetarijum

Kako se piše Planetarij

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu planetarijum. Nastavci -ij i -ijum (od latinskog -ium) podjednako su dobri završeci reči stranog porekla, sa izrazitom prevagom drugoga u srpskoj tradiciji: akvarijum, atrijum, auditorijum, ekvinocijum, delirijum, herbarijum, kolegijum, kolokvijum, kriterijum, milenijum, podijum, simpozijum, solsticijum itd. To se odnosi i na hemijske termine: aluminijum, deuterijum, helijum, kalcijum, kalijum, litijum, magnezijum, natrijum, plutonijum, silicijum, uranijum itd.


Plusevi ili plusovi   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Plačući ili plakajući   Piše se plačući. Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati glasi plačući...
Planetarij ili planetarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu planetariju...
Plići ili plitkiji   Piše se plići. Komparativ prideva plitak je plići, a superlativ najplići. ...