Skip to main content

Kako se pravilno piše Plići ili plitkiji

Kako se piše Plići

  Piše se plići. Komparativ prideva plitak je plići, a superlativ najplići.


Plusevi ili plusovi   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Plačući ili plakajući   Piše se plačući. Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati glasi plačući...
Planetarij ili planetarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu planetariju...
Plići ili plitkiji   Piše se plići. Komparativ prideva plitak je plići, a superlativ najplići. ...