Skip to main content

Kako se pravilno piše Plusevi ili plusovi

Kako se piše Plusevi

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.


Plusevi ili plusovi   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Plačući ili plakajući   Piše se plačući. Glagolski prilog sadašnji od glagola plakati glasi plačući...
Planetarij ili planetarijum   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu planetariju...
Plići ili plitkiji   Piše se plići. Komparativ prideva plitak je plići, a superlativ najplići. ...