Skip to main content

Kako se pravilno piše Unapred ili u napred

Kako se piše Unapred

  Piše se i jedno i drugo. Prilog unapred, koji znači pre nego što će doći do nečega (npr. unapred pripremiti), dalje od datog trenutka (npr. sedam dana unapred), u smeru kretanja, gledanja (npr. deset metara unapred), piše se spojeno. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: u napred navedenom tekstu.


Unesen ili unet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola uneti ima dva oblika –...
Unekoliko ili u nekoliko   Piše se i jedno i drugo. Prilog unekoliko, koji znači u nekoj meri, donekle...
Unazad ili u nazad   Piše se unazad. To je prilog koji znači u smeru suprotnom od smera prethodn...
Unutarnji ili unutrašnji   Pravilno je i jedno i drugo. Unutarnji i unutrašnji jednako su pravilni obl...
Unakrsna ili unakrstna   Piše se unakrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Unapred ili u napred   Piše se i jedno i drugo. Prilog unapred, koji znači pre nego što će doći do...