Skip to main content

Kako se pravilno piše Unazad ili u nazad

Kako se piše Unazad

  Piše se unazad. To je prilog koji znači u smeru suprotnom od smera prethodnog kretanja, natrag (npr. voziti unazad nije teško) ili prema lošijem stanju, nagore (npr. umesto napretka, sve ide unazad).


Unesen ili unet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola uneti ima dva oblika –...
Unekoliko ili u nekoliko   Piše se i jedno i drugo. Prilog unekoliko, koji znači u nekoj meri, donekle...
Unazad ili u nazad   Piše se unazad. To je prilog koji znači u smeru suprotnom od smera prethodn...
Unutarnji ili unutrašnji   Pravilno je i jedno i drugo. Unutarnji i unutrašnji jednako su pravilni obl...
Unakrsna ili unakrstna   Piše se unakrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Unapred ili u napred   Piše se i jedno i drugo. Prilog unapred, koji znači pre nego što će doći do...