Skip to main content

Kako se pravilno piše Unesen ili unet

Kako se piše Unesen

  Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola uneti ima dva oblika – unesen i unet. Kod glagola čiji se infinitiv završava na -neti, trpni pridev ima dva podjednako uobičajena oblika, na -nesen i na -net: donesen i donet (od doneti), iznesen i iznet (od izneti), nanesen i nanet (od naneti), odnesen i odnet (od odneti), prenesen i prenet (od preneti), raznesen i raznet (od razneti) itd. Nepravilno je unešen (donešen, iznešen itd.).


Unesen ili unet   Pravilno je i jedno i drugo. Trpni pridev od glagola uneti ima dva oblika –...
Unekoliko ili u nekoliko   Piše se i jedno i drugo. Prilog unekoliko, koji znači u nekoj meri, donekle...
Unazad ili u nazad   Piše se unazad. To je prilog koji znači u smeru suprotnom od smera prethodn...
Unutarnji ili unutrašnji   Pravilno je i jedno i drugo. Unutarnji i unutrašnji jednako su pravilni obl...
Unakrsna ili unakrstna   Piše se unakrsna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovo...
Unapred ili u napred   Piše se i jedno i drugo. Prilog unapred, koji znači pre nego što će doći do...