Skip to main content

Kako se pravilno piše Uvezen ili uvežen

Kako se piše Uvezen

  Piše se uvezen. Trpni pridev od glagola uvesti glasi uvezen. Gradi se od okrnjene prezentske osnove uvez- i nastavka -en. Trpni pridev od glagola koji se završavaju na -sti gradi se nastavkom -en (-ena, -eno), a ne nastavkom -jen (-jena, -jeno). To konkretno znači da ne dolazi do jotovanja, pa se glas z ne zamenjuje sa ž.


Uvezen ili uvežen   Piše se uvezen. Trpni pridev od glagola uvesti glasi uvezen. Gradi se od ok...
Uvis ili u vis   Piše se uvis. To je prilog koji znači pravcem naviše, u visinu: diže mi se ...
Uvij ili uvi   Piše se uvij. Imperativ od glagola uviti glasi uvij, uvijmo, uvijte. Svi g...