Skip to main content

Kako se pravilno piše Uvis ili u vis

Kako se piše Uvis

  Piše se uvis. To je prilog koji znači pravcem naviše, u visinu: diže mi se kosa uvis, ruke uvis, skok uvis itd.


Uvezen ili uvežen   Piše se uvezen. Trpni pridev od glagola uvesti glasi uvezen. Gradi se od ok...
Uvis ili u vis   Piše se uvis. To je prilog koji znači pravcem naviše, u visinu: diže mi se ...
Uvij ili uvi   Piše se uvij. Imperativ od glagola uviti glasi uvij, uvijmo, uvijte. Svi g...