Skip to main content

Kako se pravilno piše Uvij ili uvi

Kako se piše Uvij

  Piše se uvij. Imperativ od glagola uviti (prvo lice jednine prezenta: uvijem) glasi uvij, uvijmo, uvijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


Uvezen ili uvežen   Piše se uvezen. Trpni pridev od glagola uvesti glasi uvezen. Gradi se od ok...
Uvis ili u vis   Piše se uvis. To je prilog koji znači pravcem naviše, u visinu: diže mi se ...
Uvij ili uvi   Piše se uvij. Imperativ od glagola uviti glasi uvij, uvijmo, uvijte. Svi g...